Стоки, обект на продажба


Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност .
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и цена в същия. Заявяването за закупуване на Стока  се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида и количеството на Стоката.


Цена


Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно,цената на всяко едно от предлаганите изделия е с включено ДДС. 

Заплащане на поръчаните стоки:


    * Плащане в брой

Начин на плащане, когато клиента желае да получи стоката която е поръчал директно от офиса на фирма „ДТК Електроникс”ООД (гр. София, бул.”Цариградско шосе”№133,”Хайтек Парк Изот”,офис.205), тоест доставката ще бъде с транспорт на клиента.

    * Плащане при доставка (наложен платеж)

Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя  е отбелязана в цената на поръчката. Разходите за доставка са за сметка на получателя.

 

Рекламации


На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци

Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента  стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефони 02/9718511, 0885170653 или ни пишете на имейл dtk-electronics.com.


Права и задължения на Потребителя


Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона, извършено от служител на „ДТК Електроникс”ООД.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява„ДТК Електроникс”ООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта:
    * Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
    * Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    * Да не извършва злоумишлени действия.


Права и задължения на ”ДТК Електроникс” ООД


„ДТК Електроникс” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва сайта  в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ДТК Електроникс” ООД , да прекратява достъпа на потребителя до Сайта.  „ДТК Електроникс” ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта на „ДТК Електроникс” ООД.
„ДТК Електроникс” ООД  има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници и др.
„ДТК Електроникс” ООД  има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от„ДТК Електроникс” ООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес dtk-electronics.com. „ДТК Електроникс” ООД  събира и използва информацията за да подобрява предлагането на Стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които„ДТК Електроникс” ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
„ДТК Електроникс” ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. 

Защита на личните данни. Kонфиденциалност.


Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до личните си  данни, които е въвел или са станали достояние на „ДТК Електроникс” ООД при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите общи условия изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „ДТК Електроникс” ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
„ДТК Електроникс” ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо възоснова на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед  изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите  условия на сайта за електронна търговия.


Изменение на Общите условия


Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ДТК Електроникс” ООД , като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то „ДТК Електроникс” ООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на достъп към Сайта на съответния  Потребител, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


Уведомления


Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на Стоки чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителя  - в това число и  e-mail адреси


Промоции

  • Spectron 7
  • -50%
    Spectron 7
    1 197,24 лв с ДДС 598,62 лв с ДДС

» Всички промоции

Нови продукти

» Няма нови продукти към този момент

Връзка с нас

Нашата гореща линия
е достъпна 8:30-17:30

Тел. :02 971 85 11

Пишете
на e-mail-а ни

Бюлетин

Реклама